O semináři

Jak je studium organizováno?

Seminář Božího Slova je biblická škola probíhající přibližně dvakrát do měsíce, a to většinou od konce září  do začátku června. Setkání  probíhají vždy v sobotu od 9:00 do cca 17:00 hodin.

Na prvním setkání dohodneme data jednotlivých sobot pro celý školní rok – a to proto, aby bylo snadnější si termíny studijních sobot sladit s pracovním a rodinným životem.  Vyučování probíhá s přestávkami mezi jednotlivými hodinami a s delší pauzou na oběd.

Hlavním cílem studia je pomoci studentům k hlubšímu porozumění Božímu Slovu, k prohloubení osobního vztahu k němu.

Během roku jsou vyučovány předměty jako: Krevní smlouva, Genesis – kniha počátků, Křesťanské manželství, Biblická antropologie, Zásadní okamžiky v církevních dějinách, Správný výklad Božího Slova, Boží řád v životě jednotlivce i místní církve, Víra, Modlitba, Zajímavé informace o hebrejštině aj.

Předpokládá se, že studenti pracují s Biblí  nejen při pravidelných setkáních v biblické škole.

Studovat v SBS může křesťan jakékoli denominace či svobodného sboru. Předpokládá se však, že jeho církevní autorita (pastor, kazatel, farář...) je s souhlasu s jeho studiem. SBS má přátelské vztahy vůči všem křesťanům. Je ovšem logické, že blíže má k evangelikálním, letničním a charismatickým sborům.

Vyučujícími jsou: Dan a Dáša Kolingerovi + hosté.

Rychlý kontakt

Vít Dan Kolinger
Tel: +420 604 855 135
dankolinger@seznam.cz
Archa víry