Seminář Božího slova

Boží pokoj všem čtenářům!

Jmenujeme se Vít-Dan a Dagmar Kolingerovi.

Byli jsme naším Pánem povoláni jako pastoři sboru Archa víry v Příbrami, který je součástí společenství sborů registrovaných státem jako „Církev živého Boha“.

Avšak už od roku 2000 organizujeme také biblickou školu. Za léta své existence prošla určitým vývojem.

První její ročníky souvisely se službou br. Dona Schwarze a Victory Bible International. V tomto období jsme měli dva ročníky a školou prošly desítky studentů.

Později, po návratu misionáře Dona Schwarze a jeho rodiny zpět do USA, jsme trochu pozměnili organizaci studia a přijali nový název: „SEMINÁŘ BOŽÍHO SLOVA“.

Nyní jsme daleko flexibilnější a můžeme uskutečnit roční biblické studium prakticky kdekoli. Výběr předmětů lze podřídit potřebám místního sboru a vizi pastora (kazatele, faráře), který je místním pastýřem.

Věříme, že naším úkolem je prohlubovat osobní vztah křesťanů k Božímu Slovu a učit Tělo Kristovo vykládat Bibli co nejpřesněji.

 

Seminář božího slova

Rychlý kontakt

Vít Dan Kolinger
Tel: +420 604 855 135
dankolinger@seznam.cz
Archa víry